Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2833
Sex Masculin: 1404 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1429 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 447 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1711 | 60,4%
60,4
Peste 60 ani: 675 | 23,8%
23,8
 
Nasteri 2017: 13 | 29,5%
29,5
Decese 2017: 31 | 70,5%
70,5
bevelArhiva Anului 2009 contine 101 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 41 din 26 Mai 2009 (406 vizite)
Romania Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 41 din 26 mai 2009 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2010. Consiliul local al comunei Nadrag Avand in vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 2157/22.05.2009 prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscaI 2010; Tinând cont de prevederile art.16 lit.b si art.26 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale; având în vedere prevederile a...
 
Hotararea nr. 42 din 26 Mai 2009 (135 vizite)
HOTARÂREA nr. 42 din 26 mai 2009 Privind aprobarea acordarii câte unui tichet cadou/persoana pentru anul 2009, personalului încadrat la Grupul Scolar „Traian Grozavescu” Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul nr. 2193 / 26.05.2009 al compartimentului de specialitate; Având în vedere prevederile Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, si ale HG nr. 1317/2006 pentru aprobarea Normelor de aplica...
 
Hotararea nr. 43 din 26 Mai 2009 (131 vizite)
HOTARÂREA nr. 43 din 26 mai 2009 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag si a listei de investitii pentru anul 2009. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere HCL Nadrag nr. 37/19.05.2009 prin care a fost aprobata achizitionarea de catre Primaria Nadrag a unor utilaje pentru întretinerea spatiilor verzi si a drumurilor; Vazând referatul nr. 2194/ 26.05.2009 al compartimentului de specialitate; Având în ve...
 
Hotararea nr. 44 din 26 Mai 2009 (121 vizite)
HOTARÂREA nr. 44 din 26 mai 2009 Privind achizitionarea directa fara licitatie a 10 instrumente muzicale pentru dotarea fanfarei comunei Nadrag.. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea reînfiintarii fanfarei din comuna Nadrag, si dotarii acesteia cu instrumente musicale; Având în vedere referatul nr. 2195/26.05.2009 al compartimentului de specialitate; Având în vedere ca valoarea produselor ce urmeaza a fi achizitionate se încadreaza în suma pre...
 
Hotararea nr. 45 din 26 Mai 2009 (156 vizite)
HOTARÂREA nr. 45 din 26 mai 2009 Privind aprobarea apartamentarii imobilului situat în Nadrag str. Cornet nr. 45. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea proprietarului apartamentului situat la adresa Nadrag, str. Cornet nr. 45 ap. 2, prin care solicita apartamentarea imobilului în care se afla situat apartamentul sau si înca un apartament, proprietate a Statului Român ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate 2197/26.05.2009; În te...
 
Hotararea nr. 46 din 26 Mai 2009 (145 vizite)
HOTARÂREA nr. 46 din 26 mai 2009 Privind aprobarea taierii unor arbori situati în intravilanul si extravilanul comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca primaria comunei Nadrag are în derulare obiectivul de investitii privind realizarea de aparari de maluri pe cursul pârâurilor de pe teritoriul comunei Nadrag; Având în vedere faptul ca în comuna Nadrag si pe malurile pârâului Nadragel pe portiunea cuprinsa între localitatile Nadrag si Crivina...
 
Hotararea nr. 47 din 5 Iunie 2009 (164 vizite)
Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de executie lucrari pentru lucrarea „Executarea apararii de mal pe str. Splaiul Nucilor din Nadrag ”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea executarii de aparari de maluri pe pârâurile din comuna Nadrag, pentru a se preveni producerea de inundatii sau surpari de drumuri aflate pe malul apei; Având în vedere ca valoarea lucrarii ce urmeaza a fi achizitionata se încadreaza în s...
 
Hotararea nr. 48 din 5 Iunie 2009 (142 vizite)
HOTARÂREA nr. 48 din 05 iunie 2009 Privind conferirea titlului de cetatean de onoare al comunei Nadrag, domnului Constantin Ostaficiuc, presedintele Consiliului Judetean Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere preocuparea permanenta manifestata de catre dl. Constantin Ostaficiuc fata de comuna Nadrag, pentru îmbunatatirea continua a situatiei economicosociale a comunei si pentru promovarea imaginii comunei pe plan intern si international, premise impor...
 
Hotararea nr. 49 din 17 Iunie 2009 (130 vizite)
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2009. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile HG nr. 605/13.05.2009; Având în vedere prevederile Legii nr. 18 / 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; În conformitate cu prevederile art.36 al. (4) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia publica locala; ...
 
Hotararea nr. 50 din 17 Iunie 2009 (164 vizite)
Privind acordul Consiliului Local al comunei Nadrag pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru intretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis” Consiliul local al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere necesitatea realizarii proiectului integrat “Modern...
 
Hotararea nr. 51 din 17 Iunie 2009 (127 vizite)
Privind acordul Consiliului Local al comunei Nadrag pentru implementarea proiectului „Consolidarea, reabilitarea, si dotarea corespunzatoare a Grupului Scolar Traian Grozavescu din comuna Nadrag judetul Timis ”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea depusa de catre Comuna Nadrag, precum si avizul favorabil acordat de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind necesitatea si oportunitatea proiectului „Consolidarea, rea...
 
Hotararea nr. 52 din 17 Iunie 2009 (144 vizite)
Privind achizitionarea directa fara licitatie de servicii de consultanta si elaborare studii de specialitate pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis” . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vede...
 
Hotararea nr. 53 din 17 Iunie 2009 (139 vizite)
Privind aprobarea dezlipirii unui teren intravilan situat pe str. Ghioceilor. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Comunei Nadrag de a implementa unele proiecte de investitii, pentru care este necesar a se aloca suprafetele de teren aferente ; În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit c) din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia publica locala; În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind administratia p...
 
Hotararea nr. 54 din 30 Iunie 2009 (129 vizite)
Privind stabilirea unei taxe pentru închirierea microbuzului apartinând Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca Primaria comunei Nadrag a achizitionat un microbuz cu 20 de locuri destinat transportului scolar si închirierii de catre institutiile de învatamânt sau grupurile organizate de locuitori din comuna Nadrag în vederea efectuarii de excursii turistice sau deplasarii la diverse concursuri scolare, culturale ori sportive;...
 
Hotararea nr. 55 din 30 Iunie 2009 (136 vizite)
Privind stabilirea programului de liniste în comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii climatului de ordine si liniste publica necesar desfasurarii normale a activitatii economice si social-culturale si promovarea unor relatii civilizate în viata cotidiana. Având în vedere referatul nr. 2432 / 30.06.2009 al compartimentului de specialitate. În temeiul art. 2 al.(2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;...
 
Hotararea nr. 56 din 30 Iunie 2009 (133 vizite)
Privind organizarea unei licitatii pentru achizitia contractului de lucrari „Reparatii strazi comuna Nadrag în suprafata de 1615 mp.” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii unor conditii cât mai bune pentru desfasurarea circulatiei rutiere în comuna Nadrag, prin repararea strazilor de pe teritoriul comunei; Având în vedere referatul nr. 2433/30.06.2009 al compartimentului de specialitate. Având în vedere prevederile OUG nr....
 
Hotararea nr. 57 din 28 Iulie 2009 (157 vizite)
Privind aprobarea de pricipiu a înfiintarii serviciului comunitar de utilitati publice la nivelul comunei Nadrag, judetul Timis Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere instrumentarea proiectului “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis...
 
Hotararea nr. 58 din 28 Iulie 2009 (180 vizite)
Privind atestarea înfiintarii, organizarii si functionarii cresei din comuna Nadrag. Consiliul Local al Comunei Nadrag, judetul Timis Având în vedere instrumentarea proiectului “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis”compus din: a) Modernizarea strazilor co...
 
Hotararea nr. 59 din 28 Iulie 2009 (127 vizite)
Privind acordul pentru încheierea unui parteneriat cu Asociatia Socio-Culturala Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere instrumentarea proiectului “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis”compus din: a) Modernizarea strazilor comunale di...
 
Hotararea nr. 60 din 28 Iulie 2009 (127 vizite)
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2009. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile adresei nr. 9292/15.07.2009 a DGFP Timis si nr. 5646/13.07.2009 a Inspectoratului Judetean Timis privind unele cheltuieli aferente învatamântului preuniversitar de stat din comuna Nadrag; Având în vedere referatul nr. 2831/28.07.2009 al compartimentului de specialitate; Având în vedere prevederile...
 
Pagina 3 din 6 < 1 2 3 4 5 6 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Radio GMusic
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017) F.N. nr. 31 (Decembrie 2016) F.N. nr. 30 (Septembrie 2016)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 1
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 157
Cel mai nou membru: cadourionlinemd