Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2826
Sex Masculin: 1401 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1425 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 446 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1706 | 60,4%
60,4
Peste 60 ani: 674 | 23,8%
23,8
 
Nasteri 2018: 0 | %
Decese 2018: 3 | 100,0%
100,0
bevelArhiva Anului 2010 contine 83 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 21 din 25 Mai 2010 (199 vizite)
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 5128/17.05.2010 a DGFP Timis prin care se comunica faptul ca în baza HG nr. 417/2010 a fost repartizata suma de 50.000 lei din sume defalcate pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2010; Având în vedere referatul nr.1066/25.05.2010 al compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul fa...
 
Hotararea nr. 22 din 25 Mai 2010 (166 vizite)
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în comuna Nadrag, pentru anul fiscal 2011. Consiliul local al comunei Nadrag Avand in vedere referatul compartimentului de specialitate nr. 1073 / 25.05.2010 prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscaI 2011. Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local. Tinând cont de prevederile art.16 lit.b si art.26 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale; având în vedere p...
 
Hotararea nr. 23 din 25 Mai 2010 (154 vizite)
Privind modificarea Hotarârii nr. 101 din 29.12.2009 a Consiliului Local al comunei Nadrag, pentru stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii tuturor conditiilor pentru desfasurarea activitatilor de asistenta medicala pentru locuitorii comunei Nadrag; Având în vedere referatul nr. 1068/25.05.2010 al compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil...
 
Hotararea nr. 24 din 25 Mai 2010 (181 vizite)
Privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nadrag a unor terenuri intravilane situate în comuna. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea administrarii cât mai eficiente a patrimoniului privat al comunei Nadrag, prin identificarea si preluarea tuturor terenurilor intravilane proprietate privata a Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului...
 
Hotararea nr. 25 din 25 Mai 2010 (150 vizite)
Privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în urma masuratorilor efectuate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate necesare instrumentarii proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si p...
 
Hotararea nr. 26 din 29 Iunie 2010 (205 vizite)
Privind accesarea de fonduri nerambursabile prin F.E.A.D.R. – Masura 3.13 – acordate pentru încurajarea activitatilor turistice. Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere intentia de a se realiza un sistem de informare si promovare turistica a comunei Nadrag prin accesarea unei finantari prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 (PNDR), Axa III – Calitatea vietii...
 
Hotararea nr. 27 din 29 Iunie 2010 (159 vizite)
Privind achizitionarea directa fara licitatie de contracte de servicii pentru consultanta si elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului „Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Nadrag, judetul Timis”, Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia de a se realiza un sistem de informare si promovare turistica a comunei Nadrag prin accesarea de finantari pri...
 
Hotararea nr. 28 din 29 Iunie 2010 (132 vizite)
Privind deplasarea cu microbuzul din dotarea Primariei Nadrag, a elevilor din cadrul Grupului Scolar Traian Grozavescu Nadrag pentru participarea la olimpiade si alte concursuri scolare sau din agenda culturala a Primariei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia Consiliului Local al comunei Nadrag de a sprijini si stimula elevii din cadrul Grupului Scolar Traian Grozavescu Nadrag care obtin rezultate deosebite la învatatura sau care participa l...
 
Hotararea nr. 29 din 29 Iunie 2010 (145 vizite)
Privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si scoaterii din uz a unor obiecte de inventar din inventarul Grupului Scolar „Traian Grozavescu” Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca unele mijloace fixe si obiecte de inventar din inventarul Grupului Scolar „Traian Grozavescu” Nadrag au depasit durata normala de serviciu si sunt uzate fizic si moral , ele devenind improprii folosirii ; Având în vedere referatul nr. 1246/...
 
Hotararea nr. 30 din 29 Iunie 2010 (160 vizite)
Privind aprobarea taierii unor arbori situati pe cursul de apa Nadragel. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere Procesul – Verbal nr. 1293/22.06.2010 încheiat între Primaria Nadrag si S.H. Lugoj prin care s-a procedat la predarea spre exploatare si gestionare a materialului lemnos marcat de catre Ocolul Silvic Ana Lugojana pe cursul de apa Nadragel. Având în vedere Actul de Punere în Valoare nr. 2507 AC I Vl. Nadragului întocmit de ocolul Silvic Ana Lugo...
 
Hotararea nr. 31 din 29 Iunie 2010 (131 vizite)
Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de executie lucrari pentru lucrarea „Taiere arbori situati pe cursul de apa Nadragel”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere intentia Primariei Comunei Nadrag de a taia unii arbori situati pe cursul de apa Nadragel; Având în vedere Actul de Punere în Valoare nr.2507 AC I Vl Nadragului întocmit de ocolul Silvic Ana Lugojana Lugoj. Având în vedere referatul nr. 1378/ 28.06.2010 al compartim...
 
Hotararea nr. 32 din 29 Iunie 2010 (123 vizite)
Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga Nadrageana” în anul 2010. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Nadrag a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice,spectacole, dansuri, etc. Având în vedere referatul nr.1379/28.06.2010 al compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Ținând cont că...
 
Hotararea nr. 33 din 29 Iunie 2010 (133 vizite)
Privind aprobarea constituirii unui drept de folosinta gratuita în favoarea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Timis, asupra unei parcele de teren în suprafata de 225 mp. aflat în proprietatea privata a Comunei Nadrag, în vederea construirii unui turn de comunicatii. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr.1124148 din 04.06.2010 a Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Timis, prin care se solicita constituirea unui drept real...
 
Hotararea nr. 34 din 19 Iulie 2010 (162 vizite)
Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de servicii pentru întocmirea caietelor de sarcini si devizelor de lucrari pentru repararea unor strazi si alei din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic si modernizarii infrastructurii comunei Nadrag, pentru aducerea acestora la standarde europene. Tinând cont de faptul ca exista unele strazi, alei, sau terenuri de joaca din localitatea ...
 
Hotararea nr. 35 din 19 Iulie 2010 (151 vizite)
Privind încredintarea directa fara licitatie a contractelor de executie lucrari pentru repararea unor strazi si alei din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic si modernizarii infrastructurii comunei Nadrag, pentru aducerea acestora la standarde europene. Tinând cont de faptul ca exista unele strazi, alei, sau terenuri de joaca din localitatea Nadrag care nu sunt acoperite cu îmbracaminte asfaltica...
 
Hotararea nr. 36 din 19 Iulie 2010 (158 vizite)
Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de executie lucrari pentru lucrarea „Degajari aparari de maluri, decolmatare albii si corectare de torenti pe raza comunei Nadrag” . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca pe lânga apararile de mal ale pârâurilor de pe raza comunei Nadrag s-au depus cantitati mari de pamânt, pietris si nisip adus de ape, iar albiile din cauza depunerilor de pietris si nisip si-au înaltat nivelul ...
 
Hotararea nr. 37 din 19 Iulie 2010 (173 vizite)
Privind stabilirea unor obiective suplimentare pentru lucrarea „Reactualizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent pentru localitatile Nadrag si Crivina. ” Consiliul local al comunei Nadrag judetul Timis; Având în vedere ca au mai fost identificate unele obiective ce nu au fost cuprinse în tema de proiectare transmisa proiectantului pentru lucrarea „Reactualizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent pentru localitat...
 
Hotararea nr. 38 din 22 Iulie 2010 (180 vizite)
Privind achizitionarea directa fara licitatie a unor utilaje pentru întretinerea pasunilor din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul APIA a alocat comunei Nadrag suma de 56.000 lei ca subventie pentru întretinerea pasunii comunale, suma care poate fi utilizata si pentru achizitionarea de utilaje destinate acestui scop; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Având în vedere ca valoarea produselo...
 
Hotararea nr. 39 din 22 Iulie 2010 (166 vizite)
Privind încredintarea directa fara licitatie a contractului de lucrari pentru executarea lucrarilor de curatare a maracinilor, spinilor si a vegetatiei forestiere cu diametrul de maxim 7 cm. de pe o suprafata totala de 76,28 ha. din pasunea comunala a comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul APIA a alocat comunei Nadrag suma de 56.000 lei ca subventie pentru întretinerea pasunii comunale; Având în vedere faptul ca pe pasunea comunala a com...
 
Hotararea nr. 40 din 13 August 2010 (234 vizite)
Privind restructurarea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si din institutiile publice locale înfiintate prin hotarâri ale Consiliului Local al comunei Nadrag . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile art. III al. (1) si al (5) din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, prin care s-a stabilit numarul m...
 
Pagina 2 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
1.6°C
La data:
19-01-2018
La ora: 05:07:08
Umiditatea
93.3%
La data:
19-01-2018
La ora: 05:07:08
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 7
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17