Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
Calendar 2018 Ruga la Nadrag 2013 Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2829
Sex Masculin: 1402 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1427 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 448 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1701 | 60,1%
60,1
Peste 60 ani: 680 | 24,0%
24,0
 
Nasteri 2018: 1 | 25,0%
25,0
Decese 2018: 3 | 75,0%
75,0
bevelArhiva Anului 2012 contine 84 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 31 Ianuarie 2012 (333 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 31 ianuarie 2012 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura activitatilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activita...
 
Hotararea nr. 2 din 31 Ianuarie 2012 (229 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 31 ianuarie 2012 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere hotarârea Consiliului Judetean Timis nr.165/19.12.2011 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean în anul fiscal 2012. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al com...
 
Hotararea nr. 3 din 31 Ianuarie 2012 (260 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 31 ianuarie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400306 Nadrag, nr. top.400306 cu suprafata de 8.265 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere solicitarile adresate Primariei comunei Nadrag pentru cumpararea terenului intravilan situat în comuna Nadrag situat la capatul strazii Pades la iesirea din comuna, înscris în CF 400306 Nadr...
 
Hotararea nr. 4 din 31 Ianuarie 2012 (249 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 31 ianuarie 2012 Privind acordarea unor facilitati membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere necesitatea asigurarii tuturor conditiilor pentru buna functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Nadrag, precum si necesitatea stimularii personalului voluntar din cadrul acestui serviciu în a raspunde cu promptitudine la act...
 
Hotararea nr. 5 din 31 Ianuarie 2012 (279 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.5 din 31 ianuarie 2012 Privind stabilirea nivelurilor veniturilor potentiale ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, avute în vedere la stabilirea ajutorului social, precum si privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2012 în comuna Nadrag de catre p...
 
Hotararea nr. 6 din 31 Ianuarie 2012 (178 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 31 ianuarie 2012 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „Achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor în comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul procesului de implementare a proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achiziti...
 
Hotararea nr. 7 din 31 Ianuarie 2012 (178 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 31 ianuarie 2012 Privind demontarea si casarea complexului de joaca „autobuz suspendat” de la tabara din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, complexul de joaca „autobuz suspendat” amplasat la tabara de copii din Nadrag este vechi si prezinta defectiuni care-l fac impropriu folosirii, constituind chiar un factor major de risc; Având în vedere ref...
 
Hotararea nr. 8 din 31 Ianuarie 2012 (201 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 31 ianuarie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400102 Nadrag, nr. top. 400102 cu suprafata de 327 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere solicitarile adresate Primariei comunei Nadrag pentru cumpararea terenului intravilan situat în comuna Nadrag str. Ghioceilor, înscris în CF 400102 Nadrag, nr. top.400102 cu suprafata de 327 ...
 
Hotararea nr. 9 din 31 Ianuarie 2012 (190 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 31 ianuarie 2012 Privind alocarea de numar cadastral nou pentru o parcela de teren intravilan din localitatea Nadrag neînscrisa în cartea funciara . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în evidentele cadastrale a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul f...
 
Hotararea nr. 10 din 13 Februarie 2012 (249 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Legii nr. 293 / 2011 a bugetului de stat pe anul 2012 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere refer...
 
Hotararea nr. 11 din 13 Februarie 2012 (229 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica „ Achizitie de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si a mostenirii culturale, în Comuna Nadrag, judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul procesului de implementare a proiectului integrat &#...
 
Hotararea nr. 12 din 13 Februarie 2012 (235 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 13 februarie 2012 Privind aprobarea cuantumului si numarului burselor de merit, de studiu, sociale, de boala, de orfani si de „Eroi ai revolutiei” acordate elevilor de la grupul Scolar Traian Grozavescu Nadrag în anul scolar 2011-2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 180/06.02.2012 a Grupului Scolar Traian Grozavescu Nadrag; Având în vedere referatul co...
 
Hotararea nr. 13 din 28 Februarie 2012 (272 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 28 februarie 2012 Privind vânzarea prin licitatie a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400306 Nadrag, nr. top. 400306 cu suprafata de 8.265 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererile necesitatea asigurarii eficientei utilizari a terenurilor din patrimoniul comunei, precum si strategiile de dezvoltare edilitara a comunei ; Având în vedere referatul co...
 
Hotararea nr. 14 din 28 Februarie 2012 (283 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 28 februarie 2012 Privind aprobarea implementarii proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nadrag judetul Timis. ” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Programului Operational Sectorial Cresterea ...
 
Hotararea nr. 15 din 27 Martie 2012 (196 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 15 din 27 martie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 1855/28.02.20121 a DGFP Timis prin care se suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din secto...
 
Hotararea nr. 16 din 27 Martie 2012 (199 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.16 din 27 martie 2012 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care contravenientii ce nu dispun de mijloace materiale si financiare pentru plata amenzilor contraventionale pot presta activitati în folosul comunitatii, ca sanctiune dispusa de instantele de judecata. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere existenta pe raza comunei Nadrag a unor persoane ce au fost sa...
 
Hotararea nr. 17 din 27 Martie 2012 (204 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 17 din 27 martie 2012 Privind aprobarea achizitionarea de panouri indicatoare rutiere si placute stradale indicatoare pentru directionare. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin montarea de indicatoare rutiere si placute stradale; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizu...
 
Hotararea nr. 18 din 27 Martie 2012 (177 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 27 martie 2012 Privind achizitionarea de echipamente ce vor fi montate în locul de joaca pentru copii de pe strada Linistei. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere intentia primariei Nadrag în amenajarea unui loc de joaca pentru copii situat pe strada Linistei. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a ...
 
Hotararea nr. 19 din 27 Martie 2012 (181 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 19 din 27 martie 2012 Privind aprobarea achizitionarii de flori si arbori ornamentali. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea parcurilor, rondourilor cu flori si a spatiilor verzi din comuna. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de s...
 
Hotararea nr. 20 din 27 Martie 2012 (167 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 20 din 27 martie 2012 Privind achizitionarea de utilaje necesare în desfasurarea activitatii serviciului public de canalizare al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii calitatii serviciilor publice prestate de primaria Nadrag în folosul locuitorilor comunei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabi...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
3.5°C
La data:
20-02-2018
La ora: 15:26:36
Umiditatea
93.3%
La data:
20-02-2018
La ora: 15:26:36
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Teslevici Matei AlexandruFurdui Sara MariaIrlveg Filip EmanuelFrincu Raluca MariaLabontu David Andreas
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 3
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17