Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2827
Sex Masculin: 1401 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1426 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 446 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1706 | 60,3%
60,3
Peste 60 ani: 675 | 23,9%
23,9
 
Nasteri 2018: 0 | %
Decese 2018: 2 | 100,0%
100,0
bevelArhiva Anului 2012 contine 84 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 21 din 10 Aprilie 2012 (196 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 21 din 10 aprilie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în comuna Nadrag este în curs de implementare proiectul integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii spe...
 
Hotararea nr. 22 din 10 Aprilie 2012 (149 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 22 din 10 aprilie 2012 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis” finantat din fonduri FEADR prin programul PNDR masura 3.22. ...
 
Hotararea nr. 23 din 10 Aprilie 2012 (174 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 23 din 10 aprilie 2012 Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de pâna la 49,896 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii c...
 
Hotararea nr. 24 din 10 Aprilie 2012 (160 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 24 din 10aprilie 2012 Privind stabilirea amplasamentului pentru implementarea proiectului „Realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice pentru consum propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nadrag judetul Timis. ” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile Programului Operational...
 
Hotararea nr. 25 din 10 Aprilie 2012 (176 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 25 din 10 aprilie 2012 Privind evaluarea în vederea vânzarii a terenului intravilan situat în comuna Nadrag, înscris în CF 400330 Nadrag, nr. top. 1/1/1/b/1/26/9. cu suprafata de 1.606 mp. Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere cererea formulata de proprietarul casei situata în Nadrag, Splaiul Strandului nr. 15, de a cumpara terenul intravilan în suprafata de 1.606 mp aferent casei; Având în vedere refera...
 
Hotararea nr. 26 din 24 Aprilie 2012 (105 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr. 26 din 24 aprilie 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 3159 / 12.04.2012 prin care se transmite ca în baza HG nr. 255/2012 s-a alocat comunei Nadrag suma de 320 mii lei; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorab...
 
Hotararea nr. 27 din 24 Aprilie 2012 (121 vizite)
România Primar Comuna Nadrag Muntean Liviu Judetul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 27 din 24 aprilie 2012 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere prevederile Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice si ale Ghidului solicitantului pentru accesarea Fondului European d...
 
Hotararea nr. 28 din 24 Aprilie 2012 (127 vizite)
România Județul Timiș Comuna Nădrag Consiliul Local HOTĂRÂREA nr. 28 din 24 aprilie 2012 Privind concesionarea unei parcele de teren intravilan situată în str. Haiduca, înscrisă în CF 400067 Nădrag top. 1/ 99 cu suprafața ...
 
Hotararea nr. 29 din 24 Aprilie 2012 (92 vizite)
România Județul Timiș Comuna Nădrag Consiliul Local HOTĂRÂREA nr. 29 din 24 aprilie 2012 Privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat în Nădrag str. Tineretului, înscris în CF 400326 Nădrag nr...
 
Hotararea nr. 30 din 3 Mai 2012 (235 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 30 din 03 mai 2012 Privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Jurj Remus . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea de demisie a d-lui. Jurj Remus din functia de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Nadrag ; În conformitate cu prevederile art.9 al. (2) lit. a) si al. (3) din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul alesilor locali ; În temeiul art. 45 al.(1) d...
 
Hotararea nr. 31 din 3 Mai 2012 (218 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 31 din 03 mai 2012 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis” finantat din fonduri FEADR prin programul PNDR masura 3.22. Con...
 
Hotararea nr. 32 din 3 Mai 2012 (239 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 32 din 03 mai 2012 Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de pâna la 50,00 % din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii cultur...
 
Hotararea nr. 33 din 3 Mai 2012 (181 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 33 din 03 mai 2012 Privind achizitia contractului de lucrari pentru executarea fundatiei la obiectivul de investitii „Amenajare piata agroalimentara în localitatea Nadrag”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere necesitatea diversificarii si îmbunatatirii calitatii serviciilor publice oferite populatiei de catre autoritatile publice locale, precum si asigurarea conditiilor materi...
 
Hotararea nr. 34 din 3 Mai 2012 (201 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 34 din 03 mai 2012 Privind executarea unor lucrari de reparatii curente la sediul Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere necesitatea bunei administrari si întretineri a patrimoniului Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În temeiul prevederilor a...
 
Hotararea nr. 35 din 3 Mai 2012 (108 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 35 din 03 mai 2012 Privind stabilirea destinatiei de locuinta de serviciu pentru locuinta situata la adresa Nadrag, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, ap. 10, jud. Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere necesitatea atragerii de cadre de specialitate din diverse domenii ( medici, profesori, politisti, muncitori specialisti si altele similare.) a caror activitate sa contribuie la dezvoltar...
 
Hotararea nr. 36 din 29 Mai 2012 (229 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARÂREA nr.36 din 29 mai 2012 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii în întregime a mijloacelor financiare pentru realizarea unor obiective prevazute în planul anual de investitii sau achizitionarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar ; Având în vedere referatu...
 
Hotararea nr. 37 din 29 Mai 2012 (580 vizite)
1 România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 37 din 29 mai 2012 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013. Consiliul local al comunei Nadrag Având in vedere referatul compartimentului de specialitate prin care se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscaI 2013 Tinând cont de prevederile art.16 lit.b si art.26 din OUG 45/2003 privind finantele publice locale; având în vedere prevederile art.253 alin.(2) s...
 
Hotararea nr. 38 din 29 Mai 2012 (158 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 38 din 29 mai 2012 Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Nadrag nr. 2/31.01.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere hotarârea Consiliului Judetean Timis nr.165/19.12.2011 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean în anul fiscal 2012. Având în vedere ref...
 
Hotararea nr. 39 din 29 Mai 2012 (139 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 39 din 29 mai 2012 Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga Nadrageana” în anul 2012. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Nadrag a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice, spectacole, dansuri si focuri de artificii. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în v...
 
Hotararea nr. 40 din 29 Mai 2012 (197 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 40 din 29 mai 2012 Privind achizitionarea a doua centrale termice cu combustibil solid ce vor fi montate la Biserica Crestina Baptista Nadrag si la Biserica Baptista Betel Crivina. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarile adresate de Biserica Crestina Baptista Nadrag si Biserica Baptista Betel Crivina de a fi sprijinite în vederea achizitionarii de centrale termice. Având în vede...
 
Pagina 2 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
2.2°C
La data:
16-01-2018
La ora: 19:01:43
Umiditatea
93.6%
La data:
16-01-2018
La ora: 19:01:43
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 3
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17