Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta
Galeria de imagini
Albumele foto
Calendar 2018 Ruga la Nadrag 2013 Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2829
Sex Masculin: 1402 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1427 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 448 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1701 | 60,1%
60,1
Peste 60 ani: 680 | 24,0%
24,0
 
Nasteri 2018: 1 | 25,0%
25,0
Decese 2018: 3 | 75,0%
75,0
bevelArhiva Anului 2013 contine 91 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 21 din 24 Aprilie 2013 (200 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 21 din 24 aprilie 2013 Privind aderarea comunei Nadrag la Asociatia Comunelor din România Consiliul Local al comunei Nadrag; Având în vedere prevederile art. 10 din Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg din 15 octombrie 1985, ratificata de România prin Legea nr. 199/1997; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a co...
 
Hotararea nr. 22 din 24 Aprilie 2013 (161 vizite)
1 România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 22 din 24 aprilie 2013 Privind însusirea de catre Consiliul Local al comunei Nadrag a Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern. Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis; Tinând seama de faptul ca obtinerea eficientei si eficacitatii serviciilor publice reprezinta o conditie esentiala a managementului fiecarei entitati publice, în acest caz, entitate public...
 
Hotararea nr. 23 din 24 Aprilie 2013 (148 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 23 din 24 aprilie 2013 Privind achizitionarea directa fara licitatie a 9 camere de luat vederi, de supraveghere pentru exterior. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii si supravegherii unor obiective de interes public precum si a asigurarii prin orice mijloace a respectarii ordinii publice în comuna Nadrag ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate....
 
Hotararea nr. 24 din 24 Aprilie 2013 (133 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 24 din 24 aprilie 2013 Privind amenajarea unui teren de fotbal în satul Crivina. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii tuturor conditiilor pentru desfasurarea de activitati sportive si recreative ale caror beneficiari sa fie locuitorii comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialit...
 
Hotararea nr. 25 din 29 Mai 2013 (234 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 25 din 29 mai 2013 Privind aprobarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica având ca obiect :Executie lucrari pentru obiectivul „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nadrag, jud. Timis” finantat din fonduri FEADR prin programul PNDR masura 313. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având...
 
Hotararea nr. 26 din 29 Mai 2013 (165 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 26 din 29 mai 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 5892/29.05.2013 a DGFP Timis. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. 5 / 2013 a bugetului de stat pe anul 2013 si ale Legii nr. 273/2006 p...
 
Hotararea nr. 27 din 29 Mai 2013 (180 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 27 din 29 mai 2013 Privind acordarea de fonduri Parohiei Romano Catolice Nadrag , necesare acoperirii unei parti din cheltuielile efectuate pentru repararea si întretinerea Bisericii Catolice din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarea adresata de Parohia Romano Catolica Nadrag de a fi sprijinita material pentru întretinerea si repararea Bisericii Catolice din Nadrag. Av...
 
Hotararea nr. 28 din 29 Mai 2013 (173 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 28 din 29 mai 2013 Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din satul Crivina, necesare finalizarii lucrarilor la instalatia de încalzire centrala a bisericii. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere solicitarea adresata de Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe din Crivina de a fi sprijinita material pentru finalizarea lucrarilor la instalatia de încalzire centrala a bisericii; Av...
 
Hotararea nr. 29 din 29 Mai 2013 (187 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 29 din 29 mai 2013 Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Nadrag nr. 45/30.08.2005 privind interzicerea colectarii de fier vechi de pe raza comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca prin aplicarea prevederilor HCL Nadrag nr. 45/2005 au fost reliefate unele deficiente ale acestui act normativ, care este necesar sa fie înlaturate; Având în vedere referatul ...
 
Hotararea nr. 30 din 29 Mai 2013 (129 vizite)
1 România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARAREA nr. 30 din 29 mai 2013 Privind stabilirea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2014 Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Tinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; având în vedere prevederile art.253 alin.(2) si (6) , ar...
 
Hotararea nr. 31 din 29 Mai 2013 (107 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 31 din 29 mai 2013 Privind deschiderea de carti funciare noi pentru unele parcele de terenuri intravilane din localitatea Nadrag neînscrise în cartea funciara . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere referatul compar...
 
Hotararea nr. 32 din 29 Mai 2013 (94 vizite)
România Comuna Nadrag Judetul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr.32 din 29 mai 2013 Privind înscrierea în cartea funciara cladirii Cresa cu 2 grupe situata în Nadrag str. Ghioceilor nr. 10. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în cadrul proiectului integrat : „Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pent...
 
Hotararea nr. 33 din 29 Mai 2013 (106 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 33 din 29 mai 2013 Privind amenajarea unei platforme betonate destinata gararii vehiculelor si utilajelor din dotarea Primariei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii unor conditii adecvate pentru gararea vehiculelor si utilajelor din dotarea Primariei Nadrag. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comi...
 
Hotararea nr. 34 din 29 Mai 2013 (97 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 34 din 29 mai 2013 Privind achizitionarea directa fara licitatie a contractului de servicii pentru arhivarea documentelor din arhiva Primariei comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea sistematizarii fondului arhivistic din arhiva de documente a Primariei comunei Nadrag si identificarea documentelor conform nomenclatorului legal, în vederea aranjarii lor într-o ordi...
 
Hotararea nr. 35 din 29 Mai 2013 (86 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 35 din 29 mai 2013 Privind achizitionarea directa fara licitatie a contractului de executie lucrari pentru lucrarea „Excavarea si transportul balastului pentru decolmatarea albiei pârâului Nadragel si a celorlalte pârâuri din comuna” . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca pe lânga apararile de mal ale pârâurilor de pe raza comunei Nadrag s-au depus cantitati mari de ...
 
Hotararea nr. 36 din 29 Mai 2013 (85 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 36 din 29 mai 2013 Privind modificarea Hotarârii nr. 20/31.10.2012 privind repararea si prelungirea trotuarului de pe strada Metalurgistilor. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si specializarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabi...
 
Hotararea nr. 37 din 14 Iunie 2013 (82 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.37 din 14 iunie 2013 Privind aprobarea liniei de credit în valoare de 1.402.492,24 lei si garantarea acesteia, pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea drumurilor, în comuna Nadrag, judetul Timis&#...
 
Hotararea nr. 38 din 14 Iunie 2013 (76 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 38 din 14 iunie 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. 5 / 2013 a bugetului de stat pe anul 201...
 
Hotararea nr. 39 din 14 Iunie 2013 (80 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 39 din 14 iunie 2013 Privind aprobarea achizitionarii de complexe de joaca pentru copii ce se vor amplasa pe raza comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al comunei Nadrag, prin amenajarea de locuri de joaca pentru copii dotate cu echipamente si complexe de joaca executate de firme specializate în domeniu; Având în vede...
 
Hotararea nr. 40 din 26 Iunie 2013 (186 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 40 din 26 iunie 2013 Privind însusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea însusirii de catre consiliul local a variantei finale a proiectului de stema a comunei Nadrag, judetul Timis; Tinând cont de procesul verbal nr.1454/18.06.2013 din care rezulta faptul ca s-a îndeplinit procedura dezbaterii si con...
 
Pagina 2 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
2.7°C
La data:
21-02-2018
La ora: 22:46:28
Umiditatea
91.8%
La data:
21-02-2018
La ora: 22:46:28
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Teslevici Matei AlexandruFurdui Sara MariaIrlveg Filip EmanuelFrincu Raluca MariaLabontu David Andreas
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 1
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17