Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2826
Sex Masculin: 1401 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1425 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 446 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1706 | 60,4%
60,4
Peste 60 ani: 674 | 23,8%
23,8
 
Nasteri 2018: 0 | %
Decese 2018: 3 | 100,0%
100,0
bevelArhiva Anului 2013 contine 91 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 61 din 25 Septembrie 2013 (79 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 61 din 25 septembrie 2013 Privind achizitionarea directa a unui decor cu teme biblice destinat pavoazarii traditionale a comunei Nadrag în perioada Craciunului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea împodobirii festive traditionale a comunei Nadrag în perioada sarbatorilor de iarna, prin pavoazari, iluminat festiv si montarea de diverse figurine specifice ; Având în vedere ref...
 
Hotararea nr. 62 din 25 Septembrie 2013 (75 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 62 din 25 septembrie 2013 Privind aprobarea unor masuri destinate protejarii strazilor si drumurilor publice din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere repetatele reclamatii ale cetatenilor comunei Nadrag privind starea strazilor si drumurilor din comuna care sunt deteriorate datorita greutatii mari a vehiculelor ce transporta masa lemnoasa. Tinând cont de necesitatea constit...
 
Hotararea nr. 63 din 25 Septembrie 2013 (77 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 63 din 25 septembrie 2013 Privind stabilirea în sarcina persoanelor fizice sau juridice proprietare de terenuri intravilane sau extravilane din comuna Nadrag, a obligativitatii curatirii terenurilor respective de planta daunatoare denumita ambrozie. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în ultima perioada se înregistreaza tot mai frecvent diverse alergii la persoane, provocate de...
 
Hotararea nr. 64 din 25 Septembrie 2013 (76 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 64 din 25 septembrie 2013 Privind încredintarea directa a contractului de servicii pentru reactualizarea planului urbanistic general si a regulamentului local de urbanism aferent pentru localitatile Nadrag si Crivina. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis. Având în vedere necesitatea asigurarii, prin intermediul documentatiilor de urbanism, a conditiilor de dezvoltare armonioasa, durabila si a competitivita...
 
Hotararea nr. 65 din 25 Septembrie 2013 (81 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 65 din 25 septembrie Privind acordul pentru încheierea de parteneriate cu Fundatia Salvati Familia în vederea implementarii componentei sociale si componentei culturale ale proiectului integrat “Modernizare strazi comunale, construire cresa cu 2 grupe, achizitia de materiale si echipamente destinate conservarii si promovarii specificului local si mostenirii culturale, achizitia de utilaje pentru întretinerea dru...
 
Hotararea nr. 66 din 25 Septembrie 2013 (77 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 66 din 25 septembrie Privind achizitia directa a contractului de servicii pentru „Asigurarea, de servicii integrate de îngrijire, supraveghere si educatie timpurie a copiilor de vârsta anteprescolara, în cadrul Cresei cu doua grupe din subordinea Consiliului Local al Comunei Nadrag” Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag nu...
 
Hotararea nr. 67 din 22 Octombrie 2013 (78 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 67 din 22 octombrie 2013 Privind deschiderea unor carti funciare noi pentru trei parcele de teren situate în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere referatul compartimentului de speciali...
 
Hotararea nr. 68 din 22 Octombrie 2013 (86 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 68 din 22 octombrie 2013 Privind aprobarea achizitionarii de lemne de foc pentru Cresa cu doua grupe din comuna Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii conditiilor optime de functionare pentru cresa cu doua grupe din cpmune Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consili...
 
Hotararea nr. 69 din 22 Octombrie 2013 (100 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 69 din 22 octombrie 2013 Privind încheierea unui contract de comodat pentru sediul centrului de permanenta cu activitate de asistenta medicala ce urmeaza a fi înfiintat în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii, pentru populatia, ce însumeaza un numar de 2836 locuitori ai comunei Nadrag si satului Crivina, a asistentei medicale permanente...
 
Hotararea nr. 70 din 30 Octombrie 2013 (195 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 70 din 30 octombrie 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 3280/17.10.2013 a DGFP Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al consiliului local; Având în vedere prevederile p...
 
Hotararea nr. 71 din 30 Octombrie 2013 (164 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 71 din 30 octombrie 2013 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400275 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de spe...
 
Hotararea nr. 72 din 30 Octombrie 2013 (147 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 72 din 30 octombrie 2013 Privind dezmembrarea în trei parcele a terenului intravilan având categoria de folosinta curti constructii, înscris în CF 400275 Nadrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul comparti...
 
Hotararea nr. 73 din 30 Octombrie 2013 (144 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 73 din 30 octombrie 2013 Privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Nadrag nr. 38/28.12.2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2013 . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere hotarârea Consiliului Judetean Timis nr.165/19.12.2011 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judetean în anul fiscal 2012. Având în ve...
 
Hotararea nr. 74 din 30 Octombrie 2013 (194 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 74 din 30 octombrie 2013 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului extravilan neproductiv înscris în CF 401331 Nadrag nr. cadastral 401331 Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul prival al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei ...
 
Hotararea nr. 75 din 30 Octombrie 2013 (88 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 75 din 30 octombrie 2013 Privind stabilirea taxei locale pentru închirierea utilajelor apartinând Primariei Comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea unei bune administrari a utilajelor din dotarea Primariei Comunei Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; ...
 
Hotararea nr. 76 din 30 Octombrie 2013 (81 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 76 din 30 octombrie 2013 Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru dotarea unitatii de asistenta sociala Cresa cu doua grupe din comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii conditiilor optime de functionare pentru unitatea de asistenta sociala cresa cu doua grupe din comuna Nadrag, unitate nou înfiintata în cursul anului 2013; A...
 
Hotararea nr. 77 din 15 Noiembrie 2013 (78 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 77 din 15 noiembrie 2013 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului integrat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, judetul Timis” finantat din fonduri FEADR prin programul PNDR masura 3.13. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în Comuna Nadrag este în curs de implementare p...
 
Hotararea nr. 78 din 15 Noiembrie 2013 (74 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 78 din 15 noiembrie 2013 Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei în vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului în valoare de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat intitulat „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, j...
 
Hotararea nr. 79 din 27 Noiembrie 2013 (147 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 79 din 27 noiembrie 2013 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2013. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 5023/19.11.2013 a DGFP Timis si adresa nr. 15435/18.11.2013 a Consiliului Judetean Timis Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de speci...
 
Hotararea nr. 80 din 27 Noiembrie 2013 (154 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 80 din 27 noiembrie 2013 Privind capturarea si transportarea în adaposturile serviciilor specializate, a câinilor fara stapân de pe raza comunei Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Tinând cont de cresterea numarului de câini fara stapân de pe raza comunei Nadrag , fapt care creaza o situatie de potential pericol asupra locuitorilor comunei ; Având în vedere referatul compartimentului de specialit...
 
Pagina 4 din 5 < 1 2 3 4 5 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
1.6°C
La data:
19-01-2018
La ora: 05:07:08
Umiditatea
93.3%
La data:
19-01-2018
La ora: 05:07:08
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 3
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17