Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2833
Sex Masculin: 1404 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1429 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 447 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1711 | 60,4%
60,4
Peste 60 ani: 675 | 23,8%
23,8
 
Nasteri 2017: 13 | 29,5%
29,5
Decese 2017: 31 | 70,5%
70,5
bevelArhiva Anului 2014 contine 64 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 21 din 26 Martie 2014 (63 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 21 din 26 martie 2014 Privind aprobarea pretului pe hectar prevazut în contractele de concesiune sau închiriere a pajistilor aflate în domeniul public si în domeniul privat al comunei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea punerii în valoare si folosirii optime a pajistilor din domeniul public si domeniul privat al comunei Nadrag, prin concesionarea sau închirierea acest...
 
Hotararea nr. 22 din 26 Martie 2014 (62 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 22 din 26.martie.2014 Privind aprobarea planului general de lucrari de interes public ce vor fi efectuate în cursul anului 2014 în comuna Nadrag de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere prevederile art. 6. al. (7) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat. Având în vedere referatu...
 
Hotararea nr. 23 din 30 Aprilie 2014 (186 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 23 din 30 aprilie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 4623 / 17.04.2014 a C.J Timis privind redistribuirea sumelor pe trimestre din cota de 18,5% din impozitul pe venit Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favora...
 
Hotararea nr. 24 din 30 Aprilie 2014 (96 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.24 din 30 aprilie 2014 Privind aprobarea concesionarii terenurilor intravilane înscrise în CF 400212 Nadrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 si CF 401346 Nadrag nr. cadastral 401346, si în situate în Nadrag str. Splaiul Strandului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea d-nei. Dragoi Daniela Nicoleta , prin care solicita aprobarea concesionarii terenului intravilan înscris în ...
 
Hotararea nr. 25 din 30 Aprilie 2014 (76 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 25 din 30 aprilie 2014 Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga Nadrageana” în anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Nadrag a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice, spectacole, dansuri si focuri de artificii. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având ...
 
Hotararea nr. 26 din 30 Aprilie 2014 (76 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 26 din 30 aprilie 2014 Privind scolarizarea unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag, în vederea obtinerii permisului de conducere pentru microbuzul cu 21 de locuri din dotarea primariei. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag nu exista personal posesor al permisului de conduce...
 
Hotararea nr. 27 din 30 Aprilie 2014 (87 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 27 din 30 aprilie 2014 Privind acordarea unui premiu pentru un elev din cadrul Liceului Tehnologic Traian Grozavescu Nadrag, care a obtinut locul al –II -lea la faza nationala a olimpiadei de matematica 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea stimularii elevilor cu rezultate deosebite la învatatura; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având î...
 
Hotararea nr. 28 din 28 Mai 2014 (220 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 28 din 28 mai 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere prevederile prevederile Legii nr. . 356/2013 privind bugetul de stat pe anul ...
 
Hotararea nr. 29 din 28 Mai 2014 (215 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 29 din 28 mai 2014 Privind aprobarea de principiu a contractarii unui credit bancar necesar acoperirii unei parti din cheltuielile aferente obiectivului de investitii „Reabilitare, refunctionalizare si mansardare sediu primarie în comuna Nadrag, jud. Timis” Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea acoperirii de catre Comuna Nadrag a unei parti din cheltuielile aferente...
 
Hotararea nr. 30 din 28 Mai 2014 (548 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul local HOTARAREA nr. 30 din 28 mai 2014 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag, judetul Timis Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; Tinând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; având în vedere prevederile art.253 alin.(2) si (6) , art...
 
Hotararea nr. 31 din 28 Mai 2014 (202 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 31 din 28 mai 2014 Privind alocarea de numar cadastral si deschiderea unei carti funciare noi pentru Centrul de Informare Turistica din comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca în comuna Nadrag a fost implementat proiectul „Înfiintarea centrului local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nadrag, judetul Tim...
 
Hotararea nr. 32 din 25 Iunie 2014 (69 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 32 din 25 iunie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 6175/16.06.2014 a DGRFP Timis prin care s-a aprobat majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu 50 mii pentru achitarea drepturilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handic...
 
Hotararea nr. 33 din 25 Iunie 2014 (57 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 33 din 25 iunie 2014 Privind aprobarea achizitionarii a 100 m steri lemn de foc pentru Cresa din Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea asigurarii conditiilor optime de functionare pentru cresa cu doua grupe din comuna Nadrag; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Ti...
 
Hotararea nr. 34 din 25 Iunie 2014 (58 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 34 din 25 iunie 2014 Privind aprobarea achizitionarii de steaguri pentru pavoazarea comunei Nadrag . Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea îmbunatatirii aspectului urbanistic general al localitatii, prin montarea de steaguri pe stâlpii retelei de iluminat public ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consi...
 
Hotararea nr. 35 din 25 Iunie 2014 (63 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 35 din 25 iunie 2014 Privind stabilirea situatiei juridice a unui imobil situat în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea clarificarii situatiei juridice din evidenta cadastrala a comunei Nadrag, în sensul rectificarii mentiunilor dintr-o carte funciara, în loc de proprietar S.A.R Uzinele Metalurgice Unite \"Titan, Nadrag, Calan”, societate ca...
 
Hotararea nr. 36 din 25 Iunie 2014 (64 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 36 din 25 iunie 2014 Privind deschiderea de carti funciare noi pentru trei parcele de teren situate în comuna Nadrag, judetul Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea identificarii si înscrierii în cartea funciara a tuturor terenurilor ce apartin Comunei Nadrag, care în prezent nu sunt înscrise în cartea funciara; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; ...
 
Hotararea nr. 37 din 24 Iulie 2014 (64 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 37 din 24 iulie 2014 Privind constatarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Nadrag a terenului intravilan înscris în CF 400277 Nadrag, provenit din conversia CF 307 Nadrag, nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere re...
 
Hotararea nr. 38 din 24 Iulie 2014 (82 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 38 din 24 iulie 2014 Privind dezmembrarea în doua parcele a terenului intravilan, înscris în CF 400277 Nadrag, provenit din conversia CF 307 Nadrag, nr. cadastral 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/19/6/5/2/16/16/7 situat în Nadrag, str. Lunca. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere refe...
 
Hotararea nr. 39 din 24 Iulie 2014 (69 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 39 din 24 iulie 2014 Privind alocarea de numar cadastral si deschiderea unei carti funciare noi pentru terenul extravilan aferent Taberei Nadrag. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag a preluat în proprietate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Sportului – Autoritatea Nationala Pentru Sport si Tineret activul Tabara Nadrag, iar terenul aferent constructiilor n...
 
Hotararea nr. 40 din 30 Iulie 2014 (184 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 40 din 30 iulie 2014 Privind aprobarea fondurilor destinate organizarii sarbatorii „Ruga satului Crivina” în anul 2014. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere traditia organizarii în localitatea Crivina a rugii banatene, prilej cu care au loc diverse manifestari artistice, spectacole, dansuri si focuri de artificii. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Av...
 
Pagina 2 din 4 < 1 2 3 4 >
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Radio GMusic
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017) F.N. nr. 31 (Decembrie 2016) F.N. nr. 30 (Septembrie 2016)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 1
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 157
Cel mai nou membru: cadourionlinemd