Conectare
Utilizator

Parolă

Aminteste-mi acest ID
pe acest computer


Încă nu eşti membru?
Apasă aici pentru înregistrare.

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă aici.
Navigare
Nasteri Decese Casatorii Publicatii Casatorii
Hotarari de consiliu Foaie Nadrageana Rapoarte de Evaluare Achizitii Publice Procese Verb.Sed.Cons.Loc.
Contacteaza Primaria Scurta prezentare Structura Primarie Acte Necesare Biserici Strategia Galeria de Imagini Locuinte in Nadrag Camere Video Nadragul de pe satelit Programul cu publicul Structura populatiei Filmulete prin Nadrag Organigrama Firmele din Nadrag Scoala din Nadrag Sinteza Nadrag Cauta Galeria imagini
Galeria de imagini
Albumele foto
Decembrie 2017 Balul Bobocilor 2017 Iarna la Nadrag 2016 Calendar 2017 Inundatii 2014 Un weekend de octombrie i... Un weekend de martie in v... Festival 2012 Ruga la Nadrag in 2012 Raliul Nadrag 2012
Structura populatiei
Total locuitori 2827
Sex Masculin: 1401 | 49,6%
49,6
Sex Feminin: 1426 | 50,4%
50,4
 
0 - 19 ani: 446 | 15,8%
15,8
20 - 60 ani: 1706 | 60,3%
60,3
Peste 60 ani: 675 | 23,9%
23,9
 
Nasteri 2018: 0 | %
Decese 2018: 2 | 100,0%
100,0
bevelArhiva Anului 2015 contine 85 hotarari
Nume Hotarare
Hotararea nr. 1 din 28 Ianuarie 2015 (2977 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 1 din 28 ianuarie 2015 Privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinantate pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag, precum si necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activitat...
 
Hotararea nr. 2 din 28 Ianuarie 2015 (197 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 2 din 28 ianuarie 2015 Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local. Tinând cont de prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesio...
 
Hotararea nr. 3 din 28 Ianuarie 2015 (102 vizite)
România Comuna Nadrag Judetul Timis Consiliul Local HOTARÂREA nr. 3 din 28 ianuarie 2015 Privind însusirea apartenentei la domeniul public al Comunei Nadrag a imobilului „ Centrul de informare turistica Nadrag ”. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în comuna Nadrag a fost implementat proiectul „Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nadrag judetul Timis ” finantat prin p...
 
Hotararea nr. 4 din 28 Ianuarie 2015 (140 vizite)
România AVIZAT: Comuna Nadrag PRIMAR Judetul Timis MUNTEAN LIVIU Consiliul Local HOTARÂREA nr. 4 din 28 ianuarie 2015 Privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însusit de Consiliul Local al comunei Nadrag prin Hotarârea nr. 8 / 25.01.2002. Consiliul Local al comunei Nadrag ; Având în vedere ca în comuna Nadrag a fost implementat proiectul „Înfiintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de tur...
 
Hotararea nr. 5 din 28 Ianuarie 2015 (108 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 5 din 28 ianuarie 2015 Privind scutirea de la plata contributiilor lunare de întretinere datorate pentru copiii înscrisi la cresa Nadrag, a unor categorii de parinti sau reprezentanti legali ai copiilor. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca în comuna Nadrag exista persoane aflate în dificultate, fara venituri, sau cu venituri foarte mici, care nu pot achita contributia lunara pe...
 
Hotararea nr. 6 din 28 Ianuarie 2015 (104 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 6 din 28 ianuarie 2015 Privind aprobarea întocmirii amenajamentului silvo-pastoral al Comunei Nadrag Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei gestionari si gospodariri a terenurilor forestiere si a pajistilor proprietate a Comunei Nadrag. Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Loc...
 
Hotararea nr. 7 din 28 Ianuarie 2015 (106 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 7 din 28 ianuarie 2015 Privind diminuarea cu 4.626 mp a suprafetei terenului înscris în CF 400570 Nadrag cu nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/20 având suprafata totala de 22.438 mp, situat în Nadrag str. Lunca Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere modificarea cursului pârâului Nadragel în timp si a drumului de acces in localitate. Tinând cont ca nu se poate stabili delimitarea e...
 
Hotararea nr. 8 din 28 Ianuarie 2015 (91 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 8 din 28 ianuarie 2015 Privind alocarea unui nr. cadastral nou pentru parcela de teren intravilan neînscris în cartea funciara, cu suprafata de 4.240 mp , având categoria de folosinta teren neproductiv, situat pe str. Ghioceilor lânga imobilul înscris în C.F. 400103 Nadrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/a/3. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din p...
 
Hotararea nr. 9 din 28 Ianuarie 2015 (94 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 9 din 28 ianuarie 2015 Privind alocarea unui numar cadastral nou pentru parcela de teren intravilan cu suprafata de 5.000 mp , având categoria de folosinta curti constructii, teren aferent Taberei Nadrag, neînscris în cartea funciara. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere ca, Comuna Nadrag a preluat în proprietate de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Sportului – Autoritatea Nati...
 
Hotararea nr. 10 din 28 Ianuarie 2015 (108 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 10 din 28 ianuarie 2015 Proiect de hotarâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401345 Nadrag, nr. top 401345. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliu...
 
Hotararea nr. 11 din 28 Ianuarie 2015 (87 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 11 din 28 ianuarie 2015 Proiect de hotarâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401348 Nadrag, nr. top 401348. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere necesitatea bunei administrari a terenurilor din patrimoniul privat al Comunei Nadrag, judetul Timis; Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliu...
 
Hotararea nr. 12 din 11 Februarie 2015 (180 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 12 din 11 februarie 2015 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nadrag pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 1304/28.01.2015 a DGFP Timis Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015 si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale ; Având în vedere avizul comisiei ...
 
Hotararea nr. 13 din 11 Februarie 2015 (228 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 13 din 11 februarie 2015 Privind aprobarea planului anual de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere volumul de activitate si natura atributiilor autoritatilor publice locale ale comunei Nadrag; Având în vedere adresa nr. 2.956/27.01.2015 a Institutiei Prefectului Judetul Timis;...
 
Hotararea nr. 14 din 11 Februarie 2015 (211 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 14 din 11 februarie 2015 Privind aprobarea retelei scolare ce va functiona în comuna Nadrag în anul scolar 2015 – 2016. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere adresa nr. 842/05.02.2015 al Inspectoratului Scolar Judetean Timis Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile art. 19 al.(4) si art. 61 din Legea nr. 1 din 2...
 
Hotararea nr. 15 din 12 Martie 2015 (137 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 15 din 12 martie 2014 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nadrag, pentru anul 2015. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis . Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local; Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2015 privind bugetul de stat pe anul 2015 si ale...
 
Hotararea nr. 16 din 12 Martie 2015 (122 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 16 din 12 martie 2015 Privind aprobarea întocmirii studiului hidrogeologic necesar obtinerii avizului eliberat de Administratia Bazinala de Apa Banat pentru implementarea proiectului „Reabilitare si extindere retea de apa uzata ( canalizare si statie de epurare) localitatea Nadrag judetul Timis”. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca pentru obtinerea avizului eliberat...
 
Hotararea nr. 17 din 12 Martie 2015 (119 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr.17 din 12 martie 2014 Privind aprobarea vânzarii a trei terenuri intravilane din comuna Nadrag, situate pe strada Splaiul Strandului. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere cererea d-nei. Dragoi Daniela Nicoleta , prin care solicita aprobarea cumpararii terenului intravilan înscris în CF 400212 Nadrag nr. cadastral 1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/3 cu destinatia curti constructii pe care se afla sit...
 
Hotararea nr. 18 din 12 Martie 2015 (99 vizite)
România Judetul Timis Comuna Nadrag Consiliul Local HOTARÂREA nr. 18 din 12 martie 2015 Privind aprobarea angajarii unui aparator care sa reprezinte interesele UAT Comuna Nadrag, ce are calitatea de reclamant în actiunea în contencios administrativ care face obiectul dosarului 306/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timis. Consiliul Local al comunei Nadrag judetul Timis ; Având în vedere faptul ca UAT comuna Nadrag în calitate de reclamant a formulat actiunea în contencios administ...
 
Hotararea nr. 19 din 25 Martie 2015 (473 vizite)
România ...
 
Hotararea nr. 20 din 25 Martie 2015 (443 vizite)
România ...
 
Pagina 1 din 5 1 2 3 4 > >>
bevelArhiva Hotararilor Consiliului Local Nadrag
Hotarari din anul 2006Hotarari din anul 2007
Hotarari din anul 2008Hotarari din anul 2009
Hotarari din anul 2010Hotarari din anul 2011
Hotarari din anul 2012Hotarari din anul 2013
Hotarari din anul 2014Hotarari din anul 2015
Hotarari din anul 2016Hotarari din anul 2017
♥Hotararile de consiliu sunt intr-un format .pdf care se deschide cu ajutorul unui program cu numele de Adobe Reader.
♥Pentru a putea vizualiza aceste fisiere trebuie sa aveti acest program instalat.
♥Daca nu aveti acest program il puteti downloada si instala gratis de aici.
Temperatura
1.7°C
La data:
16-01-2018
La ora: 12:58:06
Umiditatea
91.1%
La data:
16-01-2018
La ora: 12:58:06
Nasteri in localitate
Nou Născuţi
Irlveg Filip EmanuelLabontu David AndreasStroescu Nikolas FlaviusBiriescu Deian AndreiMitroi Misha Irina
Hotărâri de consiliu
Cele mai noi hotărâri
Hot. nr. 49 din 19 Mai 2017Hot. nr. 50 din 19 Mai 2017Hot. nr. 51 din 19 Mai 2017Hot. nr. 52 din 19 Mai 2017Hot. nr. 53 din 19 Mai 2017Hot. nr. 54 din 19 Mai 2017
Ziarul Nadragului
Cele mai noi foi nădrăgene
F.N. nr. 37 (Decembrie 2017) F.N. nr. 36 (Octombrie 2017) F.N. nr. 35 (Septembrie 2017) F.N. nr. 34 (Iunie 2017) F.N. nr. 33 (Aprilie 2017) F.N. nr. 32 (Februarie 2017)
CONTACT
Primaria Comunei Nadrag
Piata Centrala nr.2
307290 Nadrag, jud. Timis
tel/fax: 0256/328304
mail: nadrag@primarianadrag.ro
Curs Valutar
Informatii utile
bullet Consiliul Judetean Timis
bullet Formulare administrative
bullet Presedintele Romaniei
bullet Parlamentul Romaniei
bullet Prefectura Timis
bullet Guvernul Romaniei
bullet Legislatie
bullet Camera Deputatilor
bullet Portalul Uniunii Europene
bullet Serviciul Relatii Clienti
Utilizatori conectaţi
Vizitatori conectaţi: 7
Nici un membru conectat

Membri înregistraţi: 158
Cel mai nou membru: Nelucraciun17